Gode grunde til at vælge en friskole

SFO / Friskole

At tilvælge en privat SFO/friskole er et fantastisk valg for dit barn af flere årsager. Friskoler er på mange måder ligesom de offentlige folkeskoler, men de varierer på nogle helt afgørende parametre. Hvor folkeskolerne er ejet af staten, og dermed er dybt afhængige af de penge og de retningslinjer, som denne instans udstikker, så står friskolerne i en noget anden situation. De er nemlig deres egne herrer, og det betyder, at de i langt højere grad kan tilrettelægge tingene, som de selv gerne vil have, at de skal være.

I området omkring Brædstrup, Nørre Snede og Tørring findes gode muligheder inden for alternativt valg af SFO/friskole. Dette bevæger sig ind i en lang tradition for, at gode friskoler typisk popper op rundt omkring ude i de mindre tæt befolkede områder. Dette skyldes blandt andet, at der kan være enormt langt til den nærmeste folkeskole. Lokale ildsjæle eller lokale lærere går derfor sammen, for at give de lokale børn bedre vilkår, når det kommer til skolevalg. Dette resulterer i frie skoler uden bestemte ideologier, men med magten til at tage de store beslutninger selv og i samråd med forældrene.

Friskoler giver plads til forskellighed

Alle børn er forskellige, og dette betyder selvsagt, at ikke alle børn har de samme behov. Det er derfor ikke alle, som har behovet for at gå på en friskole. Men det er helt sikkert noget, som alle børn vil have det rigtig rart med. Det er nemlig et faktum, at en SFO- eller friskole ofte har lidt højere til loftet, mere rummelige rammer og mere overskud til det enkelte barn. Det kan lade sig gøre, fordi skolen selv forvalter sine penge, og dermed bestemmer over antallet af lærere, mødetider og aktiviteterne på skoleskemaet.

Denne rummelighed giver automatisk også plads til en forskellighed, som der ikke altid er resurser og overskud til i den normale folkeskole. Børn med særlige behov eller med et lidt anderledes mind set vil derfor kunne trives rigtig godt her. For de børn, som måske let kan blive overvældede, er meget kreative eller har brug for trygge rammer rent socialt, der kan friskolen være direkte himmelsendt. En friskole er også med til at udbygge barnets kreativitet og empati for andre, fordi dette for det meste er noget, som der bliver brugt rigtig meget tid på at arbejde med og udbygge.

Større forældreindflydelse

Fordi forældrene har en direkte funktion i skolens drift i form af deres rolle so bidragsydere rent økonomisk, så kører mange friskoler med det koncept, at forældrene skal høres og være med til at træffe beslutningerne. Dette kan gælde de helt simple ting som sammensætningen af klasseskemaet, men det kan også handle om børnenes generelle trivsel, de sociale arrangementer og hvorvidt der skal ansættes endnu en lærer. Som forælder går man normalt meget op i sit barn og dettes udvikling, og for mange er det derfor en stor trøst at kunne have så stor indflydelse på så vigtigt et aspekt af barnets liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *